Zaujímavé finančné ohodnotenie

 • Polročné bonusy pri príležitosti letných a zimných dovoleniek
 • Výrobný bonus na kvartálnej báze
 • Špeciálny bonus za úspešný rok
 • Variabilná zložka mzdy podľa internej politiky

Bohatý sociálny program

 • Príspevky na stravovanie
 • Príspevky na športové a kultúrne podujatia
 • Vianočné kupóny
 • Príspevky pri pracovných jubileách
 • Príspevky pri narodení dieťaťa, svadbe zamestnanca a rôznych životných udalostiach
 • Príspevky na nákup školských pomôcok  
 • Podpora zamestnancov pri mimoriadnych životných situáciách
 • Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie

Iné zamestnanecké výhody