Glovis Slovakia

Váš logistický partner

Naše podnikanie

Naše podnikanie

Interná logistika

Interná logistika

Zabezpečujeme príjem a uskladenie dielov a materiálu pre nášho hlavného zákazníka Kia Motors Slovakia. Našou úlohou je zabezpečenie internej logistiky a teda doprava dielov potrebných pre výrobu vozidla priamo na výrobné linky "just in time" alebo "just in sequence".

Logistické služby pre externých partnerov (3PL)

Logistické služby pre externých partnerov (3PL)

Zabezpečujeme prepravu tovaru podľa požiadavky zákazníka z miesta odoslania do miesta určenia s využitím dopravných kapacít zakontraktovaných dopravných spoločností. Zameriavame sa na jednorazové alebo pravidelné prepravy v rámci celej Európy (medzinárodná cestná preprava), zabezpečujeme leteckú a lodnú medzinárodnú dopravu, colné služby a vystavenie dopravných dokladov.

Skladové služby pre externých zákazníkov

Skladové služby pre externých zákazníkov

Zabezpečujeme skladovanie tovaru (krátkodobé/dlhodobé) hlavne v rámci žilinského regiónu ako aj zvyšku SR podľa požiadavky zákazníka. Skladové priestory a haly v rámci žilinského regiónu.

Odpadové hospodárstvo pre externých zákazníkov

Odpadové hospodárstvo pre externých zákazníkov

Zabezpečujeme vývoz rôzneho druhu odpadu (kov, plast, papier, kartón, drevo,..) podľa požiadavky zákazníka s využitím kapacít externých spracovateľov. Jedná sa o jednorázové alebo pravidelné vývozy. V rámci služby poskytujeme váženie odpadu a prípravu súvisiacich dokladov, spracovanie odpadu a vypracovanie kvartálnych potvrdení o zhodnotení odpadu.