Názov spoločnosti :

GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o.

Adresa prevádzky:

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika

Adresa sídla firmy:

Na Bráne 1
010 48 Žilina
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

P. O. Box 5
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika

Contact form